برای بازیابی رمز عبور نیاز به شماره ای که با ان ثبت نام کرده اید است ، ما رمز عبور را به انتخاب شما به شماره یا تلگرام شما ارسال میکنیم
توجه داشته باشید : برای ارسال به تلگرام شما نیاز به ایدی عددی شماست که باید از قبل از تنظیمات ناحیه کاربری ست کرده باشید
phone